Unia Europejska

Europejski fundusz rozwoju regionalnego

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

 

Tytuł projektu: „Opracowanie receptury zasadniczo ulepszonych mas bitumicznych stosowanych na zimno na bazie uszlachetnionych kruszyw foremnych 2-8 mm produkowanych w innowacyjnej instalacji”

 

 

Nazwę beneficjenta: AGNIESZKA GÓRNIAK ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY „DEGAMEX”

 

Wartość projektu: 7 125 179.44 

Wartość dofinansowania: 4 827 527.99 zł

Okres realizacji w latach: 2021-2023

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

 

 

Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: w ramach konkursu „Szybka Ścieżka” dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców – konkurs dla projektów z regionów słabiej rozwiniętych w ramach Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

 

Nr Umowy: POIR.01.01.01-00-1528/20

Instytucja pośrednicząca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (http://www.ncbr.gov.pl)