Unia Europejska

Poniżej znajdziesz informację o naszych produktach

Masa bitumiczna na zimno

Najważniejszym produktem w naszej ofercie jest masa bitumiczna na zimno. Sprzedajemy ją luzem lub w workach po 25 kg. Około 90% naszej mieszanki mineralno-asfaltowej stanowi kruszywo, reszta to lepiszcze, a także niewielki dodatek środków adhezyjnych i stabilizatorów. Dzięki tej recepturze nasza mieszanka bitumiczna doskonale sprawdza się przy naprawianiu i uzupełnianiu nawierzchni. Jakość asfaltu w workach QPR 2000 potwierdzają państwowe atesty.

Niewątpliwą zaletą mieszanki na zimno tego typu jest to, że nie wymaga ona podgrzewania, a po ułożeniu należy ją jedynie zagęścić. Dlatego naprawy przy jej pomocy można dokonać samodzielnie.

Mieszanka bitumiczna na zimno – zastosowanie

Masa na zimno sprawdza się doskonale w sytuacji, gdy po zimie konieczna jest szybka naprawa ubytków drogowych. Wyboje oraz wyrwy erozyjne można w ten sposób naprawiać punktowo bez konieczności przeprowadzania kosztownego remontu całego odcinka drogi. Zastosowanie jednoskładnikowej i plastycznej bitumicznej masy na zimno pozwala przeprowadzić naprawę sprawnie a co najważniejsze droga, w której dokonano takiej korekty, jest od razu gotowa do użycia. Nie musimy się więc martwić czasowym wyłączeniem jezdni z eksploatacji i związanymi z tym utrudnieniami dla kierowców.

Poza remontem dróg asfalt na zimno wykorzystywany jest również do różnorodnych prac konserwacyjnych i renowacyjnych. Pozwala na przykład na sprawne łatanie krawędzi oraz rozkuć niezbędnych do tworzenia trwałych sieci elektrycznych, oraz wodociągowych. Z jej pomocą konserwuje się również nawierzchnie kolejowe i tramwajowe. Mieszanka na zimno znajduje zastosowanie także w budowie oraz uzupełnianiu pochylni wjazdowych do garaży lub tych służących jako pomoc dla wózków inwalidzkich. Korzystają z niej również ekipy poziomujące pokrywy włazów i ich otoczenie oraz dbające o powierzchnie chodników lub parkingów.

Surowce do produkcji asfaltu

Oferowana przez nas mieszanka na zimno jest produkowana z różnych rodzajów kruszywa, asfaltu upłynnionego i wypełniaczy adhezyjnych i modyfikatorów. Wszystkie stosowane przez nas surowce przed użyciem przechodzą kontrolę pod wieloma kątami, sprawdzamy m.in.:

  • ziarnistość,
  • zawartość pyłów,
  • odporność na czynniki mechaniczne,
  • mrozoodporność.

Wartości tych parametrów mieszczą się w normach stosowanych na terenie całej Europy. Tylko ich spełnienie pozwala na dopuszczenie materiału do użytku w budownictwie drogowym. Dlatego też nasi klienci mają gwarancję, że kupują produkt zgodny z międzynarodowymi standardami.